История цен на Hitachi R-W662FPU3XGBW


Минимальная цена 114950
Средняя цена 115450
Максимальная цена 126950