История цен на Kuppersberg F 660


Минимальная цена 22590
Средняя цена 22999
Максимальная цена 23910