История цен на Kuppersberg F 960


Минимальная цена 26385
Средняя цена 26454
Максимальная цена 29990