История цен на Elica BOX IN IX/A/90


Минимальная цена 13880
Средняя цена 19942
Максимальная цена 25890