История цен на TEKA NFE 900 X


Минимальная цена 139108
Средняя цена 170634
Максимальная цена 176240