История цен на TEKA NFE 900 X


Минимальная цена 150990
Средняя цена 174548
Максимальная цена 179510